İzmir Depremi Psikososyal Destek Çalışmaları

“İş birliği ve Koordinasyon”

Ege Denizinde meydana gelen ve hepimizi derinden sarsan deprem sonucunda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine ve sevdiklerine başsağlığı ve sabır, yararlılara acil şifalar diliyoruz.

Bu dönemde yapılacak psikososyal müdahale ilkelerini, iş birliği ve koordinasyonun önemini bir kez daha hatırlatmak isteriz.

Afetler ve acil durumlarda psikososyal müdahale, afetler sonrasında etkilenen bireylerin, normal yaşantılarına geçiş sürecini hızlandırmak ve toplumun var olan gereksinimlerini tespit ederek; iyileşme/toparlama becerilerinin arttırılmasına ve yardım çalışanlarının desteklenmesine yönelik hizmetler bütünüdür.

Afetin olduğu andan itibaren başlayan dönem olan Acil Yardım Dönemi (Akut Dönem) acil dönem durum belirleme çalışmalarının yapıldığı, psikososyal müdahale araçları dikkate alınarak psikososyal destek hizmetlerinin kimlere, nasıl ve nerede sunulacağını belirleyen çalışmaların yapıldığı ve psikolojik ilk yardım uygulamalarının müdahalenin temel aracı olduğu dönemdir.

Psikolojik ilk yardım ihtiyaç ve kaynakların belirlenmesiyle eş zamanlı yürütülen bir müdahaledir. Psikolojik ilk yardım, afetten etkilenenlerin duygularını ve yaşadıklarını ifade etmelerine olanak verilmesi ve temel psikolojik bilgilerin iletilmesi aracılığıyla rahatlamalarına, yaşadıkları ve hissettikleri süreci anlamlandırmalarına yardımcı olmayı amaçlar.

Bu dönemde yapılan müdahaleler “psikolojik danışmanlık ya da terapi” değildir ve afete maruz kalan kişilerin yaşadıkları ruh sağlığı hastalıkları ile etiketlenemez.

Koordinasyonun Önemi

Ruh Sağlığı uzmanlarının bireysel olarak çabaları ebetteki değerli ancak acil durumlarda koordinasyonun önemi düşünüldüğünde hem bu tür yardımlara ihtiyaç duyanlar hem de yardımda bulunan uzmanlar için tehlikeli boyutlara varabilmektedir. Afet ve acil durumlarda kişisel psikolojik destek mesajları atmak, afeti yaşayan kişilere bir iyilik olmayıp, güçlerin birleştirilmediği ve ortaklaşamayan hiçbir yardım çalışmasının da sürdürülebilir sonuçlar vermediğini bilmekteyiz. Ruh sağlığı alanları ve uzmanları arasındaki iletişim ve koordinasyon afet ve acil durumlarda yapılan müdahalelerin etkililiğini arttıran bir durumdur.

İzmir depremine destek vermek isteyen ruh sağlığı uzmanlarının kendi meslek örgütleri ile iş birliği yapmasını (TPD İzmir, PDR-DER İzmir ve SHU-DER İzmir), “terapi ve psikolojik danışmanlık” kelime ve kalıplarının kullanıldığı duyuruları akut dönem için yapmamalarını, depremden doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş kişilere zarar vermemenin öncelikli olduğunu hatırlatmak isteriz.

Ruh sağlığı alanındaki tüm sivil toplum kuruluşlarının birbirinden bağımsız değil, iş birliği içinde çalışmasının gerek deprem yaşamış kişilerin ruh sağlığı, gerekse toplum ruh sağlığı için öncelikli ve zorunlu olduğu unutulmamalıdır.

İzmir Depremi Psikososyal Destek Çalışmaları.pdf