Derneğimiz, İçişleri Bakanlığı Dernek Daire Başkanlığı 2018 yılı hibe programı kapsamında "Koruyucu Ruh Sağlığı" adlı proje ile hibe almaya uygun bulunmuştur. Projenin birlikte çalışma protokolü, 22 Haziran 2018 Tarihinde Dernek Başkanı Nevin KÜÇÜK tarafından imzalanmıştır. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile hazırlanan proje, 01.07.2018-01.07.2019 tarihleri arasında gönüllü uzmanlarla beraber ruh sağlığı hizmetine erişimi zor olan (sosyoekonomik düzeyi düşük) bireylerin yaşadıkları 10 bölgede gerçekleştirildi.

Proje ruh sağlığı hizmetlerine erişim, temel ruh sağlığı bilgilendirmeler, ruhsal bozukluk belirtileri gösteren kişilerin ilgili hizmetlere ulaşım ve bireylerin kendi kendine yardım stratejilerinin yaygınlaştırılmasını içermektedir.

 

”Koruyucu Ruh Sağlığı” Projesinin Resmi Olarak Başlatılması

 Derneğimiz, İçişleri Bakanlığı Dernek Daire Başkanlığı 2018 yılı hibe programı kapsamında "Koruyucu Ruh Sağlığı" adlı proje ile hibe almaya uygun bulunmuştur. Projenin birlikte çalışma protokolü, 22 Haziran 2018 Tarihinde Dernek Başkanı Nevin KÜÇÜK tarafından imzalanmıştır. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile hazırlanan proje, 01.07.2018-01.07.2019 tarihleri arasında gönüllü uzmanlarla beraber ruh sağlığı hizmetine erişimi zor olan (sosyoekonomik düzeyi düşük) bireylerin yaşadıkları 10 bölgede gerçekleştirilecek olup, proje ruh sağlığı hizmetlerine erişim,temel ruh sağlığı bilgilendirmeleri ve ruhsal bozukluk belirtileri gösteren kişilerin ilgili hizmete nasıl ulaşacakları ve bireylerin kendi kendine yardım stratejilerinin yaygınlaştırılmasını kapsayan koruyucu ruh sağlığı projesidir.


Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Eğitimleri İçin Duyuruya Çıkıldı. 

Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği tarafından Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi işbirliği ile gerçekleştirilen ve İçişleri Bakanlığı Dernekler Daire Başkanlığı tarafından finanse edilecek olan "Koruyucu Ruh Sağlığı" projesi 1 Temmuz itibariyle başladı. Dernek üyelerine mail yoluyla üye olmayanlara ise sosyal medya aracılığıyla ulaşıldı. 10 dezavantajlı bölgede eğitimleri gerçekleştirilecek olan eğitmen ekibi oluşturulması için duyuruya çıkıldı.

“Koruyucu Ruh Sağlığı” Projesi: SHU-DER İzmir Şubesi Proje Tanıtım Toplantısı 

Shu-Der İzmir şubesi ile birlikte Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi’nde gönüllü destek verecek olan Sosyal Hizmet Uzmanları için tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı 14 Temmuz 2018 Tarihi’nde G&Y Danışmanlık Merkezi’nde,Koruyucu Ruh Sağlığı Proje Ofisi, yapıldı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sn. Nesim Tanğlay ile Toplantı 

Rusag olarak 19 Temmuz 2018 Tarihi’nde Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Sn. Nesim Tanğlay ile Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi ve dernek ile birlikte yapılabilecek işbirlikleri konuşuldu.Toplantıya derneği ve projeyi temsilen dernek başkanı ve proje koordinatörü Psikolog Nevin Küçük ve İmge Dağlarca eşlik etmiştir. 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Açılış Toplantısı
 
Herkes için Ruh Sağlığı Derneği Olarak "Koruyucu Ruh Sağlığı" Projemizin açılış toplantısını 31 Temmuz 2018 tarihinde İzmir Sanat Oditoryum salonunda gerçekleştirilmiştir.Toplantı kamu,sivil toplum ve alandaki uzman/öğrencileri bir araya getirdi. Toplantı; İzmir İl Valisi Erol AYYILDIZ'ın teşekkür mesajıyla açılmıştır. Konuşmacı olarak toplantıya katılan Dernek Başkanı Psikolog Nevin KÜÇÜK; dört temel ruh sağlığı alanı olan Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik ve Sosyal Hizmet Uzmanlığı'nın sahada birlikte çalışmasının önemine vurgu yapmıştır. Toplantı İçişleri Bakanlığı İl Dernekler Genel Müdürü Vekili Nilgün AKSUNGUR ve İzmir İl Halk Sağlığı İl Hizmetleri Başkanı DR. Hakan BAYRAKÇI'nın konuşmalarıyla devam etmiştir. Soru-Cevap kısmından sonra toplantı sonlandırılmıştır. 


Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Eğitmen Eğitimi 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında yapılacak olan yetişkinlere yönelik bilgilendirme ve farkındalık seminerleri için 10 gönüllü psikolog/psikolojik danışman 10 gönüllü sosyal hizmet uzmanından oluşan eğitmen ekibimiz 03-04-05 Ağustos tarihlerinde “Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi, Ruh Sağlığı ve Patolojiler, Ruh Sağlığında Yardım Alma Süreçleri, Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığında Temel İlkeler, Ruh Sağlığı Çalışanlarının Saha Uygulamaları, Saha Etiği” konularında 3 tam gün boyunca eğitim almıştır. Proje kapsamında gerçekleşen eğitici eğitimi Prof. Dr. Orçun Yorulmaz tarafından yürütülmüştür.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Dışavurumcu Sanat Terapisi Oryantasyonu 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında proje gönüllüleri tarafından gerçekleştirilecek olan çocuklara yönelik Dışavurumcu Sanat Terapisi Atölyeleri için oryantasyon çalışması Psk. Dan. İmge Dağlar tarafından yürütülmüştür. Oryantasyondan geçen her bir gönüllü 10 ay boyunca toplamda 20 kere saha uygulamasına çıkacaktır.Oryantasyon kapsamında Dışavurumcu Sanat Terapisinin çerçevesi çizilerek, resim ve maske uygulamaları yapılmıştır.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Birinci Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında eğitimci eğitimi ve dışavurumcu sanat terapisi oryantasyonu gerçekleştikten sonra ilk saha çalışması 29 Ağustos-31 Ağustos 2018 tarihlerinde Hilal Mahallesi’nde bulunan Şehit Fazıl Bey Ortaokulu’nda gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik seminerlerde gönüllü eğitmenlerimiz Psk. Göktuğ Yergök ve Sosyal Hizmet Uzmanı Emrah Selçuk katılımcılara bilgi verirken eş zamanlı olarak çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi atölye çalışmalarımızda 16 gönüllümüz çocuklara yönelik etkinlikleri gerçekleştirmiştir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi İkinci Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projemizin ikinci saha etkinliği 15 ve 29 Eylül’de Gürpınar Mahallesi Pınarbaşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik seminerlerde Psikolog Özge Kutay ve Sosyal Hizmet Uzmanı Nilgün Olgun katılımcıları “Ruhsal Sağlık, Yardım Alma Süreçleri ve Kendine Yardım yöntemleri” konularında bilgilendirmiştir. Çocuklara Yönelik sanat terapisi atölyeleri eş zamanlı olarak devam etmiştir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Üçüncü Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında yapılan saha çalışmalarımızın üçüncüsü 20-27 Ekim 2018 tarihlerinde Naldöken Kültür Merkezi’nde Psk Dan. Rümeysa Akdağ ve Sosyal Hizmet Uzmanı Özgür Şanlı ile gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Dördüncü Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projemizin 4. Saha çalışması16-23 Kasım 2018 tarihlerinde Konak Belediyesi Ayla Ökmen Kadın Danışma Merkezi katkılarıyla 1.Kadriye Mahallesi Rehberlik Danışma Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yetişkinlere yönelik saha Uygulamaları için Psikolog Yavuz Deveci ve Sosyal Hizmet Uzmanı Gizem Kıyıcı eğitmenliğinde yürütülürken, çocuklara yönelik de dışavurumcu sanatla terapi atölyeleri kurulmuştur.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Beşinci Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projemizin beşinci saha çalışması 20-21 Aralık 2018 tarihlerinde Zeytinlik Semt Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yetişkinlere yönelik saha uygulamaları için Psikolog Dilan Doğu ve Sosyal Hizmet Uzmanı Damla Yeşilçimen eğitmenliğinde yürütülürken, çocuklara yönelik de dışavurumcu sanatla terapi atölyeleri kurulmuştur.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Altıncı Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında yapılan saha çalışmalarımızın altıncısı 24-25 Ocak 2019 tarihlerinde Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi’nde Psikolog Seren Üstündağ ve Sosyal Hizmet Uzmanı Medeni Karakuş ile gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Yedinci Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında yapılan saha çalışmalarımızın yedincisi 26-27 Şubat 2019 tarihlerinde EÇEV'in desteği ile Gümüşpala Semt Merkezi’nde Psikolog Gülşah Durna ve Sosyal Hizmet Uzmanı Seda Yükseksoy ile gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Sekizinci Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında yapılan saha çalışmalarımızın sekizincisi 04-05 Mart 2019 tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi'nin desteği ile Karşıyaka Kültür Merkezi’nde Psikolog Göktuğ Yergök ve Sosyal Hizmet Uzmanı Pınar Öründaş ile gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Dokuzuncu Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında yapılan saha çalışmalarımızın dokuzuncusu 25-26 Nisan 2019 tarihlerinde EÇEV'in desteği ile EÇEV Altındağ Rasih Somer Etkinlik Merkezi'nde Psikolojik Danışman Şerife Öksüz ve Sosyal Hizmet Uzmanı Tuğçe Başar ile gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi Onuncu Saha Çalışması 

Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi kapsamında yapılan saha çalışmalarımızın son etkinliği 29-30 Mayıs 2019 tarihlerinde Karşıyaka Belediyesi'nin desteği ile Karşıyaka Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilmiştir. Yetişkinlere yönelik farkındalık ve bilgilendirme seminerlerinin yanı sıra çocuklara yönelik dışavurumcu sanat terapisi etkinlikleri düzenlenmiştir.

Ruhsal Bozukluklar ve Sosyal Dışlanma Çalıştayı 

RUSAG tarafından yürütülen Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği İzmir Şubesi ortaklığı ve İçişleri Bakanlığı Sivil Roplumla İlişkiler Daire Başkanlığı 2018 yılı hibe programı destekli; ''Koruyucu Ruh Sağlığı Projesi'' kapsamında ''Ruhsal Bozukluklar ve Sosyal Dışlanma Çalıştayı'' 12 Mart 2019 tarihinde Türkan Saylan Kültür Merkezi'nde gerçekleşmiştir. Düzenlenen çalıştaya Shu-Der İzmir Şubesi, TODAP, Türkiye Psikiyatri Derneği İzmir Şubesi, SGDDASAM, Sivil Toplumla İlişkiler Daire Başkanlığı, İş-Kur İl Müdürü, İl Sağlık Müdürü katılım göstermiştir.