TRAVMA ÇALIŞMALARI BİRİMİ

Bireysel ve toplumsal travmalarda, acil durum ve afetlerde ulusal ve uluslararası alanda travma ve psikolojik ilk yardım çalışmaları yapmak, travma öncesi hazırlık, travma sırasında müdahale, travma sonrası izlem ve değerlendirme çalışmaları yürütmek amacıyla oluşturulmuş bir birimdir.GÖÇ BİRİMİ

Mülteci ve sığınmacı statüsündeki bireylerin toplumsal entegrasyonunu katkı sağlamak, ihtiyaç dahilinde ruh sağlığı desteği sağlamak, mülteci ve sığınmacılara yönelik ön yargı veayrımcılığın giderilmesine yönelikçalışmalar yapmak amacıyla oluşturulmuştur.TOPLUMSAL CİNSİYET ÇALIŞMALARI BİRİMİ

Toplumsal cinsiyet kapsamında her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadele etmek, toplumsal cinsiyet eşitliği, LGBTİ+ gibi başlıca konularda topluma farkındalık kazandırmak amaçlanmaktadır


 

GÖNÜLLÜLÜK BİRİMİ

Birim her bölüm ve üniversiteden gönüllü potansiyeli yaratacak kişileri kendi ağına katmak, gönüllü motivasyonu için ağ yaratmayı,  gönüllülerin uygun birimlere yönlendirilmesinde koordinasyonu sağlamak, gönüllülere verilmesi gereken eğitim ve desteği planlamak ve profesyonelçalışan olmayan gönüllülerin üstlendiği görevi ‘profesyonelce’ yerine getirmesine yardımcı olmayı amaçlamaktadır.SAVUNUCULUK BİRİMİ

Savunuculuk biriminin amacı meslek yasaları süreçlerinde yer almanın yanında, mesleki hak ihlallerinden kaynaklı mağduriyet  yaşayan meslek elemanlarına destek sunmaktır. Bu desteğin kapsamında yaşanan mağduriyetin kamuoyunda duyurulması, ilgili kurumla iletişime geçilmesi ve durum adli bir süreç gerektiriyorsa hukuki destek sağlanması yer almaktadır.ÇOCUK VE ERGEN ÇALIŞMALARI BİRİMİ

Toplumun her kesimindeki ihtiyacı olan çocuk ve ergenlere bilim ışığında faydalı olmak, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere 0-18 yaş arası tüm çocuk ve ergenlerin fırsat eşitliği çerçevesinde ruh sağlıklarını ve gelişimlerini destekleyici projeler üretmek, farkındalık ve
eğitim çalışmaları yapmak amacıyla kurulmuştur.


 

İNSAN KAYNAKLARI VE ENDÜSTRİ ÇALIŞMALARI BİRİMİ

İnsan kaynakları alanında çalışan uman psikologlarla iletişime geçmek, bu alanda uzman kişilerle endüstri ve insan kaynakları alanını tanıtan seminer, konferans, söyleşi vb. düzenlemek, endüstri ve insan kaynakları alanında staj fırsatları yaratmak amacıyla çalışmalar yürütmek, uzun vadede iş dünyasındaki şirket kollarıyla sürekli iletişim halinde olup stajyer ağı kurmak amacıyla kurulmuştur.ULUSLARARASI PROGRAMLAR VE ARGE BİRİMİ    

Uluslararası alanda eğitim kursları, gençlik değişimleri, seminerler, konferanslar, ziyaretler sağlamak, aynı  zamanda ruh sağlığı alanında uluslararası çalışan diğer dernekler ile işbirlikleri geliştirmek amacıyla kurulmuştur. Birim kaynak niteliğinde kullanılabilecek  makale ve kitapların çevrilmesi gibi faaliyetlerinin yanı sıra derneğin uluslararası nitelikteki kongre, konferans ve toplantılarının düzenlenmesi, diğer birimlerle işbirliğinin sağlanması ve uluslararası işbirliklerine yönelik her türlü iş ve eylemi yürütmek üzere kurulmuştur.KLİNİK UYGULAMALAR VE PSİKOLOJİK DESTEK BİRİMİ

Herkes İçin Ruh Sağlığı Derneği vizyon ve misyonuna uygun olarak, Psikoloji ve Psikolojik Danışmanlık & Rehberlik alanlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin ve yeni mezunların klinik becerilerini geliştirmeleri, donanımlarını artırmaları, klinik bakış açısına dair kuramlar arası bağlantıyı tanımaları ve hangi ekol üzerine eğilecekleri konusunda onlara destek sağlamak için, fırsat eşitliği çerçevesinde gelişimlerine destek olmakta; ulusal ve uluslararası bazda Klinik Psikoloji’nin gelişimine katkı sağlamak için çeşitli araştırmalar ve çalışmalar yürütmektedir.